Killich s.r.o. Predáváme spojovací materiál, skrutky, vruty, podložky, matice, závitové tyče, nity
Killich
Obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamačný poriadok

 1. Všeobecná ustanovenia
 2. Základné pojmy
 3. Rozsah záruky
 4. Neplatnosť reklamácie
 5. Záručná doba
 6. Nároky ze záruky
 7. Prevzatie tovaru
 8. Dôvody reklamácie
 9. Postup a miesto uplatnenia reklamácie
 10. Záver

Úvodní strana

 
Ušetrite a nakúpte za VEĽKOOBCHODNÉ CENY, až 40% ZĽAVA!
Ponúkame spojovací materiál, tesárske kovanie, kotevnú techniku a nitovaciu techniku.
Ďalej predávame stavebnú chémiu, klince, kotúče, brusivo, vrtáky, náradie.
U zboží, které není skladem může dojít ke změně ceny!
Pri tovare, ktorý nie je skladom môže dôjsť k zmene ceny!
Doprava ZDARMA v hodnotě nad 240 € bez DPH.
Cena za dopravu do zahraničí se liší podle celkové hmotnosti objednávky!
Množstvo zadávajte podľa uvedenej MJ (merné jednotky).
Minimálne množstvo 1 kus (0,01)!
Objednávať môžete aj BEZ REGISTRÁCIE!
Skladom vedeme cez 23000 položiek a to zo sortimentu - spojovací materiál - aj nerezový,
tesárske kovanie, kotviaca technika, nitovacia technika, stavebná chémia, náradie a další sortiment
---

Obchodné podmienky

vydané podle ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů společnosti Killich s.r.o., se sídlem Raspenava, Lužecká 350, PSČ 464 01, IČO: 25493558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20820 (dále i jen jako „dodavatel“)

Objednávky

Sú záväzné po potvrdení obchodným oddelením dodávateľa. Cenové návrhy sú obojstranne záväzné len na základe potvrdenia oboch zmluvných strán. Položky, ktoré nie sú bežne skladom, musí byť objednané písomne ​​s obojstranným potvrdením termínov a cien. Pri tovare ktorý nie je skladom, môže dôjsť k zmene ceny!

Termín dodania

U položiek, ktoré sú trvale skladom a sú obsiahnuté v katalógu a nie je u nich poznámka, sú dodávané v nasledujúcich termínoch: - Osobný odber - ihneď alebo do 24 hodín podľa veľkosti zákazky. - Dodávka zmluvným expedičnom partnerom (do 50-tich kg) odoslaný do 24 hod (doba transportu 48-72 hod) pri objednaní do 12:00. - Dodávka zásielkovou službou do 48-72 hod. - Dodávka špeciálne objednaného tovaru 5-21 dní. V celkom výnimočných prípadoch (porucha vo výrobe, živelná pohroma, štrajk atď) si dodávateľ vyhradzuje právo zrušenia, popr. predĺženie termínu dodávky. Toto nemôže byť v žiadnom prípade považované ako dôvod k vymáhaniu následných škôd odberateľa. - Pokiaľ nie je všetko objednaný tovar skladom, je vydodáno čiastočne a zákazník je informovaný pri chýbajúcich položiek o termíne dodania. Zákazník potvrdí súhlas s termínom dodania chýbajúcich položiek, prípadne znovu objedná. - V prípade objednávky, ktorá je časovo definovaná s predstihom, má zákazník tovar pripravený podľa harmonogramu dodávky. tzv. rezervácie.

Expedície (doprava) a balenie

Tovar je pre odberateľa pripravené v cenách sklad rampa Liberec. V našich cenách je zahrnuté balenie do krabičiek (1-2500ks), kartové krabice a zmršťovacie fólie. Vnútri dodávky je dodací list, prípadne faktúra za tovar. U nami dodávaného tovaru nefakturuje navyše obaly, palety ani ostatné baliaci materiál (okrem dobierok). Dodávame akékoľvek množstvo.

Cena dopravného je do 30 kg - 12 €, od 30 do 40kg - 15 €, od 40 do 50kg - 18 €. Cena dobierky je 2 €. Ceny sú bez DPH. Tovar je dopravovaný so všetkými rizikami odberateľa av prípade odcudzenia, poškodenia alebo straty je odberateľ povinný nárokovať vzniknutú škodu na dopravné firme. Pri objednávke nad 240, - € bez DPH je dopravné zadarmo. Doprava je zabezpečená firemným rozvozom alebo obchodným balíkom.

Platobné podmienky

Ak nie je zmluvne stanovené inak, vyžaduje dodávateľ platbu pri odbere tovaru v hotovosti. Vo výnimočných prípadoch možno zaslať proformafaktúru a odber uskutočniť proti dokladu o zaplatení (bankový výpis). Pri dovoze tovaru zásielkovou službou platí zákazník dobierku u prevzatia tovaru v hotovosti. 1. objednávka je na dobierku. U registrovaných zákazníkov je platba FAKTÚRA, u ktorej je nastavená splatnosť podľa dohody.

Množstevné zľavy

Dodávateľ poskytuje zľavy pre veľké odbery a predajca individuálne.

Penalizácie

V prípade dodávky na faktúru (zmluvní partneri) je splatnosť 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je ustanovené inak. V prípade neuhradenia dodávateľ účtuje penále vo výške 0,5% za každý deň z omeškania. Prípad sporu či jednostranné reklamácie neoprávňuje odberateľa na oneskorenie či nezaplatenie faktúry. Pri obojstranne odsúhlasenom akomkoľvek spore dodávateľ vráti odberateľovi prípadný preplatok v plnej výške, a to do 8 dní po skončení vyšetrovania.

Zrušenie objednávky, vrátenie tovaru

V prípade zrušenia objednávky, popr. vrátenie tovaru je odberateľovi účtovaný storno poplatok vo výške 25% bez DPH z celkovej sumy. Storno poplatok bude vyfakturované. Výkresové diely nemožno vrátiť ani objednávku zrušiť.

Kvalitatívne reklamácie

Ak ide o zjavnú a dodávateľom uznanú vadu dodaného tovaru, prípadne tovar, ktorý nie je v súlade s danými normami, je reklamácia vybavená do 48 hodín (výmena tovaru). V prípade spornej závady (v dôsledku vyšetrovania a vyjadrenia výrobného závodu) je termín vybavenia reklamácie do 30 dní. Riadenie reklamácie sa riadi viď. reklamačný poriadok.

Kvantitatívne reklamácie (balenie)

Spotrebiteľské malé balenie (krabičky) je balené v tolerancii + -3%, veľké priemyslové balenie + -5% (zahŕňa tolerancia elektronických váh).

Spory

Potvrzením objednávky uzavírají dodavatel a objednatel podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodu, spočívající v pravidle, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu a Poplatkového řádu vydaného spol. Cadero, a.s., IČ: 27750612 (dále jen „Cadero“) zveřejněného na internetové adrese http://rozhodci.cadero.cz/, s vyloučením pravomoci obecných soudů. Rozhodčí řízení bude vedeno jedním rozhodcem stanoveným dle Jednacího řádu spol. Cadero, a.s. a smluvní strany tímto výslovně pověřují Cadero, aby určil podle Jednacího řádu a Poplatkového řádu rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti s tím, že rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před uzavřením rozhodčí doložky měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem a Poplatkovým řádem a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky. Jednací řád a Poplatkový řád se považují za všeobecné smluvní (obchodní) podmínky ve smyslu ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Osobitné ustanovenia

Dodávateľ zostáva majiteľom dodaného tovaru odo dňa dodania až po jeho celkového zaplatení vo výške uvedenej na danej faktúre a vyhradzuje si právo v prípade nezaplatenia odobrať tovar späť a vymáhať náklady s tým spojené. Platby faktúr sú monitorované. Spolupracujeme s centrálnym registrom dlžníkov.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecná ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok bol zostavený v súlade s ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktoré je v záručnej dobe.
 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o kúpe tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Základné pojmy

 • Reklamácie - je uplatnenie práva kupujúceho na vady tovaru, ktoré je urobené kupujúcim voči predávajúcemu osobne, písomne​​, alebo e-mailom na formulári (na stiahnutie na www.killich.cz) a obsahuje identifikáciu kupujúceho, tovar, popis vady a jej prejavov.
 • Záručný list -je listina vystavená predávajúcim, ktorá obsahuje zákonom stanovené minimálne náležitosti a stanovuje konkrétne podmienky a rozsah záruky za tovar.
 • Kupujúci - je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 • Predávajúci je Killich s.r.o., Americká 215, Liberec.
 • Tovar – je zakúpený materiál zo sortimentu firmy Killich s.r.o.
 • Internetový obchod - je internetový obchod na http://eshop.killich.sk.

3. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na:

 • vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby.
 • cchybná dodávka tovaru = iný počet kusov, iný druh, alebo iný sortiment.

4. Neplatnosť reklamácie

 • Pokiaľ nebola chyba reklamovaná v záručnej dobe.
 • Pri telefonickom objednaní tovaru.
 • V prípade, že je reklamovaný iný počet kusov, iný druh, alebo iný sortiment po uplynutí viac ako tridsiatich kalendárnych dní od prevzatia zákazky.
 • Pri svojvoľných zmenách pôvodných údajov vykonaných kupujúcim v záručnom, alebo dodacom liste.
 • Pri neodbornej inštalácii, opravách, úpravách alebo iných neodborných zásahoch.
 • Pri užívaní, obsluhu a zaobchádzanie s tovarom v rozpore s účelom jeho použitia.
 • Porušením ochranných nálepiek či pečatí, pokiaľ nimi výrobca tovaru opatril.
 • Poškodením tovaru pôsobením živlov.
 • Vrátenie tovaru nie je reklamácia - storno poplatok je 25% z ceny + DPH vrátenej zákazky.
 • Na výkresovej diely sa reklamácia nevzťahuje.

5. Záručná doba

 • Konkrétna dĺžka záručnej doby zodpovedá vždy najmenej minimálnej dĺžke záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov.
 • Záručná doba začína prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Do záručnej doby sa nepočíta doba od začiatku reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.
 • Ak dôjde k výmene tovaru za nový, začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

6. Nároky zo záruky

Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie náleží nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, príp. ďalších právnych predpisov.

Kupujúci má právo na:

 • bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru
 • výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci

7. Prevzatie tovaru

 • Prevzatím tovaru sa rozumie podpísanie dodacieho listu, alebo doručenky prepravnej spoločnosti, pošty.
 • Zákazník preberá od prepravnej služby alebo pošty len zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol. Ak po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní bezodkladne - do jedného pracovného dňa - písomne ​​či telefonicky predajcu.

8. Dôvody reklamácie

Pri reklamáciách tovaru sa Killich s.r.o. riadia platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľov a to keď:

 • tovar je poškodený, alebo nefunkčný
 • tovaru došel nekompletný
 • je dodáno jiné zboží, než bylo objednáno (došlo k záměně zásilek atp.)
 • je dodaný iný tovar, ako bol objednaný (došlo k zámene zásielok atp.) Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou, může být zásilka rozdělena – tuto skutečnost nelze reklamovat.

9. Postup a miesto uplatnenia reklamácie

 • Tovar na reklamáciu je nutné doručiť s formulárom "Reklamačný protokol" ktorý je k dispozícii na http://www.killich.sk Tento formulár je možné odovzdať osobne, zaslať poštou, alebo e-mailom na všetky adresy uvedené na internete.
 • Miestom pre uplatnenie reklamácie je Killich s.r.o. Americká 215, Liberec
 • Dopravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci, v prípade uznania oprávnenosti reklamácie môže požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar zašleme späť na naše náklady.
 • Neoprávnená reklamácia nebude podľa § 625 Občianskeho zákonníka prijatá.
 • Tovar zasielaný na reklamáciu alebo vrátenie nemožno zaslať na dobierku.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamačné konanie do 30-tich dní od prevzatia tovaru od kupujúceho. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru osobne u predávajúceho, je povinný si tovar (i neoprávnená reklamácia) tiež osobne prevziať, ak nie je v reklamačnom protokole uvedené inak; reklamácie je ukončená v deň, keď je tovar (i neoprávnená reklamácia) pripravený v mieste uplatnenia reklamácie k vydanie a odovzdanie kupujúcemu. Ak kupujúci tovar k reklamácii zašle, bude mu reklamovaný tovar tiež zaslané (i neoprávnená reklamácia), ak nie je v reklamačnom protokole uvedené inak, reklamácia je vybavená v deň, keď je tovar (i neoprávnená reklamácia) pridelené v doprave na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii.
 • Kupujúci je povinný s predávajúcim pri vybavení reklamácie spolupracovať, najmä je povinný po vybavení reklamácie tovar prevziať.
 • O priebehu a výsledku reklamácie je spísaný reklamačný protokol, ktorý je po ukončení konania odovzdaný kupujúcemu.

10. Záver

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 6.1. 2011.


Killich s.r.o. - Spojovací materiál Všetky práva vyhradené. Predávame spojovací materiál - skrutky, nábytkárskej skrutky, imbusy, skrutky do plastu, skrutky do plechu, podložky, matice šesťhranné, matice štvorhranné, matice poistné, závitové tyče, skrutky do dreva, zemné skrutky, tesárske kovanie - podpery, profily Al, styčníkovej dosky, stavebná chémia - lepidlá, silikóny, tmely, nitovacie technika - trhacie nity, nity s pologužatou hlavou, nity so zápustnou hlavou, nitovacie matice, kotúče diamantové, kotúče brúsne, kotúče rezné, brusivo, klince stavebné, klince čalúnnické, klince kolárske , klince lepenkové, klince krútené, kompletný nerezový spojovací materiál
e-shop
Košík
   Počet položiek:0
Celkom bez DPH: 0.000
O uživateli
Užívateľ: neprihlásený
 

Používame cookies s cieľom čo najviac Vám spríjemniť návštevu našich webových stránok. Tým, že stránky používate, súhlasíte s uložením cookies na Vašom zariadení.

Ok
Viac o cookies tu